Hommage aan mijn docent Klassieke Talen

Dat Tessa al jarenlang verknocht is aan Rome, weten de meesten inmiddels wel. Maar dat er aan haar liefde voor de Eeuwige Stad een charismatische en eigenzinnige persoon aan ten grondslag ligt, is minder bekend. Lees nu het artikel dat zij schreef ter ere van oud-leraar Latijn Frank Müller en laat je meevoeren naar een Goois klaslokaal in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Het artikel is in september 2018 verschenen in Amphora, het verenigingsblad van de Vrienden van het Gymnasium.

‘Silentium!’ Meneer Müller tikt met zijn sleutelbos op het bureau. ‘Silentium absolutum’! Vanaf de verhoging waarop zijn bureau staat, kijkt hij over de klas uit. Er is geen uitstel van executie meer, de pauze is voorbij. De leerlingen pakken hun schrift en kijken in spanning naar hun docent.

Wil je dit artikel lezen?
Koop dan Tessa’s boek Opnieuw het Colosseum voorbij
(beschikbaar vanaf juli 2020)

of bestel een exemplaar van Amphora
op gymnasiumnu.nl

Tessa geeft inmiddels al jarenlang interactieve lezingen voor Nederlandstalige middelbare scholieren op excursie in Rome. Heb je interesse? Kijk dan hier en volg Beyond the Colosseum om op de hoogte te blijven van nieuws en festivals in Rome!

2 thoughts on “Hommage aan mijn docent Klassieke Talen

Add yours

  1. Wat een superherkenbare column Tessa! Meneer Müller verdient echt een standbeeld. Hij heeft de liefde voor de klassieke talen bij zoveel leerlingen aangewakkerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: